ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων», χρηματοδοτούμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας, υλοποιείται από τον εθνικό φορέα εξωστρέφειας, την εταιρεία ENTERPRISE GREECE.

Σκοπός της πράξης είναι η ενίσχυση κατανάλωσης και εξαγωγών του ελληνικού κατεψυγμένου αλιεύματος, μέσα από το χτίσιμο θετικών αντιλήψεων και εικόνας για την ποιότητα, ασφάλεια και τη συνεισφορά τους σε μία υγιεινή διατροφική συνήθεια.

Η πράξη θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τον κλαδικό φορέα ΠΑΣΕΚΤ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κατεψυγμένων Τροφίμων). Μέσω αυτής της συνεργασίας εξασφαλίζεται η άμεση και συνεχιζόμενη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της πράξης, είτε αυτά αποτελούν εργαλεία, είτε συγκεκριμένες δράσεις με άμεσή επιρροή στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η πράξη αποτελεί ένα ολιστικό και καινοτόμο πρόγραμμα προώθησης, με πολλαπλές δράσεις επικοινωνίας που σκοπό έχουν, τόσο την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, όσο και τη προώθηση των εξαγωγών των ελληνικών κατεψυγμένων αλιευμάτων στις αγορές στόχους.

Το έργο

Η πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων», χρηματοδοτούμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας, υλοποιείται από τον εθνικό φορέα εξωστρέφειας, την εταιρεία ENTERPRISE GREECE.

Σκοπός της πράξης είναι η ενίσχυση κατανάλωσης και εξαγωγών του ελληνικού κατεψυγμένου αλιεύματος, μέσα από το χτίσιμο θετικών αντιλήψεων και εικόνας για την ποιότητα, ασφάλεια και τη συνεισφορά τους σε μία υγιεινή διατροφική συνήθεια.

Η πράξη θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τον κλαδικό φορέα ΠΑΣΕΚΤ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κατεψυγμένων Τροφίμων). Μέσω αυτής της συνεργασίας εξασφαλίζεται η άμεση και συνεχιζόμενη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της πράξης, είτε αυτά αποτελούν εργαλεία, είτε συγκεκριμένες δράσεις με άμεσή επιρροή στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η πράξη αποτελεί ένα ολιστικό και καινοτόμο πρόγραμμα προώθησης, με πολλαπλές δράσεις επικοινωνίας που σκοπό έχουν, τόσο την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, όσο και τη προώθηση των εξαγωγών των ελληνικών κατεψυγμένων αλιευμάτων στις αγορές στόχους.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν πέντε παράλληλες δράσεις, αλληλοσυνδεόμενες μεν αλλά ανεξάρτητες ως προς την υλοποίηση τους.

Αυτές αφορούν:

  • Σχεδιασμό και υλοποίηση προγράμματος marketing (above the line)
  • Σχεδιασμό – ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας (digital above the line)
  • Σχεδιασμό-Υλοποίηση προγράμματος δημοσίων σχέσεων και εκπαίδευσης (below the line),
  • Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις/εκδηλώσεις (physical-digital above the line)
  • Ιδεασμό-Οργάνωση-Παραγωγή-Προώθηση οπτικοακουστικών παραγωγών.

Το έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων», χρηματοδοτούμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας, υλοποιείται από τον εθνικό φορέα εξωστρέφειας, την εταιρεία ENTERPRISE GREECE.

Σκοπός της πράξης είναι η ενίσχυση κατανάλωσης και εξαγωγών του ελληνικού κατεψυγμένου αλιεύματος, μέσα από το χτίσιμο θετικών αντιλήψεων και εικόνας για την ποιότητα, ασφάλεια και τη συνεισφορά τους σε μία υγιεινή διατροφική συνήθεια.

Η πράξη θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τον κλαδικό φορέα ΠΑΣΕΚΤ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κατεψυγμένων Τροφίμων). Μέσω αυτής της συνεργασίας εξασφαλίζεται η άμεση και συνεχιζόμενη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της πράξης, είτε αυτά αποτελούν εργαλεία, είτε συγκεκριμένες δράσεις με άμεσή επιρροή στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η πράξη αποτελεί ένα ολιστικό και καινοτόμο πρόγραμμα προώθησης, με πολλαπλές δράσεις επικοινωνίας που σκοπό έχουν, τόσο την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, όσο και τη προώθηση των εξαγωγών των ελληνικών κατεψυγμένων αλιευμάτων στις αγορές στόχους.