ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ENTERPRISE GREECE

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ENTERPRISE GREECE αποτελεί αρμόδιο εθνικό φορέα υπό την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, που έχει ως στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων αλλά και την προβολή και προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά.

Το όραμα του οργανισμού είναι η Ελλάδα να αναγνωρισθεί ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα και να συστήσει στους ξένους καταναλωτές (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) τα υψηλής ποιότητας και υπεροχής ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Προέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων

 • Παροχή έγκυρης πληροφόρησης
 • Παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικής σε κάθε στάδιο της επενδυτικής διαδικασίας έως την υλοποίηση της επένδυσης
 • Αξιολόγηση στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων, αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ
 • Διαμόρφωση στοχευμένων επενδυτικών προτάσεων
 • Υποδοχή αποστολών
 • Συλλογή και προβολή του χαρτοφυλακίου ιδιωτικών επενδυτικών έργων
 • Συμμετοχή σε διεθνή fora, εκθέσεις και λοιπές προωθητικές εκδηλώσεις
 • Διοργάνωση των επιχειρηματικών αποστολών που συνοδεύουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή Υπουργούς κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεών τους
 • Λειτουργία της Υπηρεσίας “Διαμεσολαβητή του Επενδυτή” για απεμπλοκή αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων
 • Μέριμνα για την έναρξη ή την προώθηση των διαδικασιών έκδοσης αδειών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ENTERPRISE GREECE

Η Enterprise Greece αποτελεί αρμόδιο εθνικό φορέα υπό την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, που έχει ως στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων αλλά και την προβολή και προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά.

Το όραμα του οργανισμού είναι η Ελλάδα να αναγνωρισθεί ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα και να συστήσει στους ξένους καταναλωτές (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) τα υψηλής ποιότητας και υπεροχής ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Προέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων

 • Παροχή έγκυρης πληροφόρησης
 • Παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικής σε κάθε στάδιο της επενδυτικής διαδικασίας έως την υλοποίηση της επένδυσης
 • Αξιολόγηση στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων, αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ
 • Διαμόρφωση στοχευμένων επενδυτικών προτάσεων
 • Υποδοχή αποστολών
 • Συλλογή και προβολή του χαρτοφυλακίου ιδιωτικών επενδυτικών έργων
 • Συμμετοχή σε διεθνή fora, εκθέσεις και λοιπές προωθητικές εκδηλώσεις
 • Διοργάνωση των επιχειρηματικών αποστολών που συνοδεύουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή Υπουργούς κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεών τους
 • Λειτουργία της Υπηρεσίας “Διαμεσολαβητή του Επενδυτή” για απεμπλοκή αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων
 • Μέριμνα για την έναρξη ή την προώθηση των διαδικασιών έκδοσης αδειών

Προώθηση Ελληνικών Εξαγωγών

Α. Ενημέρωση & Πληροφόρηση:

 • Doing Business in…: ενημερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους Ο.Ε.Υ. για τη διάχυση πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες εμπορικής δραστηριοποίησης αλλά και τις διμερείς σχέσεις της χώρας με συγκεκριμένες αγορές στόχους
 • Καθημερινή ενημέρωση: σε εξαγωγείς κι εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις, αναφορικά με διαδικασίες και θέματα εξωτερικού εμπορίου

Β. Δικτύωση:

 • Οργάνωση Εθνικής συμμετοχής σε παγκόσμιες κλαδικές εκθέσεις ή και σε μεγάλες εκδηλώσεις διεθνούς προβολής
 • Επιχειρηματικές αποστολές εντός και εκτός Ελλάδος και διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων B2B
 • Προωθητικές ενέργειες για συγκεκριμένους κλάδους
 • Χρηματοδοτικά κλαδικά προγράμματα σε συνεργασία με Συνδέσμους / Φορείς

Γ. Εκπαίδευση & Συμβουλευτική:

 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων, σε θεματικές, όπως το διαδικτυακό μάρκετινγκ, το ηλεκτρονικό εμπόριο, στρατηγικές ανάλυσης και εισόδου σε ξένες αγορές
 • eExports Academy: ακαδημία εκπαίδευσης εξαγωγέων σχετικά με τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου

Δ. Στρατηγικές Συνεργασίες που στόχο έχουν να διευκολύνουν, να προωθήσουν και να αναπτύξουν το εξωτερικό εμπόριο ελληνικών επιχειρήσεων στοχεύοντας τις Διεθνείς Αγορές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ENTERPRISE GREECE

αποτελεί αρμόδιο εθνικό φορέα υπό την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, που έχει ως στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων αλλά και την προβολή και προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά.

Το όραμα του οργανισμού είναι η Ελλάδα να αναγνωρισθεί ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα και να συστήσει στους ξένους καταναλωτές (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) τα υψηλής ποιότητας και υπεροχής ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Προέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων

 • Παροχή έγκυρης πληροφόρησης
 • Παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικής σε κάθε στάδιο της επενδυτικής διαδικασίας έως την υλοποίηση της επένδυσης
 • Αξιολόγηση στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων, αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ
 • Διαμόρφωση στοχευμένων επενδυτικών προτάσεων
 • Υποδοχή αποστολών
 • Συλλογή και προβολή του χαρτοφυλακίου ιδιωτικών επενδυτικών έργων
 • Συμμετοχή σε διεθνή fora, εκθέσεις και λοιπές προωθητικές εκδηλώσεις
 • Διοργάνωση των επιχειρηματικών αποστολών που συνοδεύουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή Υπουργούς κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεών τους
 • Λειτουργία της Υπηρεσίας “Διαμεσολαβητή του Επενδυτή” για απεμπλοκή αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων
 • Μέριμνα για την έναρξη ή την προώθηση των διαδικασιών έκδοσης αδειών