ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Διαδικασία κατάψυξης αλιευτικών προϊόντων απαιτεί προσεκτική ψύξη σε χαμηλές θερμοκρασίες για να διατηρηθεί η φρεσκάδα και η ποιότητα των προϊόντων.

Διαδικασία κατάψυξης

Για να διατηρηθούν τα αλιεύματα αναλλοίωτα σε όλα τα στάδια επεξεργασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής τους χρησιμοποιούνται προηγμένες τεχνολογίες.

Όλα τα αλιεύματα συλλέγονται και καταψύχονται σε ελάχιστο χρόνο μετά την αλίευσή τους. Τα πλοία στα οποία πραγματοποιείται αυτή η διαδικασία, είναι στην πραγματικότητα κινητές μονάδες επεξεργασίας, και ταυτόχρονα πλοία – ψυγεία.

Τα αλιεύματα μπαίνουν στην ουσία σε γραμμές παραγωγής τόσο για την επεξεργασία τους όσο και για την συσκευασία τους με συγκεκριμένο τρόπο πάνω στο πλοίο. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Frozen On Board (FOB) δηλαδή κατάψυξη επί του πλοίου ή Frozen At Sea (FAS), κατάψυξη στην θάλασσα.

Η κατάψυξή τους γίνεται ταχέως σε περιβάλλον βαθιάς κατάψυξης στους -40°C/-50°C, όπου το αλίευμα διατηρεί αναλλοίωτα όλα τα θρεπτικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του.

Στη συνέχεια μεταφέρονται στις κατάλληλες θερμοκρασίες στα εργοστάσια και εκεί καθαρίζονται ή και τεμαχίζονται / φιλετάρονται.

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τοποθετείται στα αλιεύματα ένα λεπτό στρώμα πάγου, το οποίο ονομάζεται επίπαγος και συμβάλλει στη διατήρηση της φρεσκάδας τους, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως θερμομονωτικό μέσο και δεν τα αφήνει να αποψυχθούν άμεσα.

Στη συνέχεια συσκευάζονται και διανέμονται με ειδικά φορτηγά-ψυγεία, τα οποία διατηρούν τη θερμοκρασία τους σταθερή στους -18οC μέχρι να φτάσουν στα τελικά σημεία πώλησης.

Διαδικασία κατάψυξης αλιευτικών προϊόντων απαιτεί προσεκτική ψύξη σε χαμηλές θερμοκρασίες για να διατηρηθεί η φρεσκάδα και η ποιότητα των προϊόντων.

Στη συνέχεια μεταφέρονται στις κατάλληλες θερμοκρασίες στα εργοστάσια και εκεί καθαρίζονται ή και τεμαχίζονται / φιλετάρονται.

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τοποθετείται στα αλιεύματα ένα λεπτό στρώμα πάγου, το οποίο ονομάζεται επίπαγος και συμβάλλει στη διατήρηση της φρεσκάδας τους, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως θερμομονωτικό μέσο και δεν τα αφήνει να αποψυχθούν άμεσα.

Στη συνέχεια συσκευάζονται και διανέμονται με ειδικά φορτηγά-ψυγεία, τα οποία διατηρούν τη θερμοκρασία τους σταθερή στους -18οC μέχρι να φτάσουν στα τελικά σημεία πώλησης.

Στη συνέχεια μεταφέρονται στις κατάλληλες θερμοκρασίες στα εργοστάσια και εκεί καθαρίζονται ή και τεμαχίζονται / φιλετάρονται.

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τοποθετείται στα αλιεύματα ένα λεπτό στρώμα πάγου, το οποίο ονομάζεται επίπαγος και συμβάλλει στη διατήρηση της φρεσκάδας τους, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως θερμομονωτικό μέσο και δεν τα αφήνει να αποψυχθούν άμεσα.

Στη συνέχεια συσκευάζονται και διανέμονται με ειδικά φορτηγά-ψυγεία, τα οποία διατηρούν τη θερμοκρασία τους σταθερή στους -18οC μέχρι να φτάσουν στα τελικά σημεία πώλησης.