ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η βιωσιμότητα είναι ένα πρότυπο παραγωγής που στοχεύει στα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το φυσικό περιβάλλον, τόσο τώρα, όσο και στο μέλλον. Βασικός παράγοντας σε αυτό είναι η ισορροπία μεταξύ της παραγωγής αγαθών και των πρώτων υλών (οι οποίες δαπανώνται για την επίτευξη παραγωγής). Ο στόχος των βιώσιμων διαδικασιών είναι να επιτευχθεί περισσότερη παραγωγή με λιγότερη δαπάνη πρώτων υλών.

Η βιωσιμότητα

«Ψαρεύουμε όταν πρέπει, καταναλώνουμε όποτε θέλουμε»
Η βιωσιμότητα είναι ένα πρότυπο παραγωγής που στοχεύει στα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το φυσικό περιβάλλον, τόσο τώρα, όσο και στο μέλλον. Βασικός παράγοντας σε αυτό είναι η ισορροπία μεταξύ της παραγωγής αγαθών και των πρώτων υλών (οι οποίες δαπανώνται για την επίτευξη παραγωγής). Ο στόχος των βιώσιμων διαδικασιών είναι να επιτευχθεί περισσότερη παραγωγή με λιγότερη δαπάνη πρώτων υλών.
Βιωσιμότητα σημαίνει ότι οι φυσικοί πόροι χρησιμοποιούνται με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι αναγεννούνται. Διαφορετικά, θα υπάρξει περιβαλλοντική υποβάθμιση. Θεωρητικά, η μακροπρόθεσμη συνέπεια της περιβαλλοντικής υποβάθμισης είναι η αδυναμία των οικοσυστημάτων της Γης να υποστηρίξουν την ανθρώπινη ζωή (κρίση οικοσυστήματος).

Το Marine Stewardship Council είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μη βιώσιμης αλιείας και τη διασφάλιση του εφοδιασμού αλιευμάτων για το μέλλον.

Το όραμα του οργανισμού είναι η εξασφάλιση ότι οι ωκεανοί θα σφύζουν από ζωή σήμερα, αύριο και για τις επόμενες γενιές. Μια βιώσιμη αγορά αλιευμάτων είναι ζωτικής σημασίας για να κάνει αυτό το όραμα πραγματικότητα.

Το MSC ecolabel είναι ορατό στη συσκευασία του προϊόντος.  Το MSC CoC είναι ένα πρότυπο ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού αλιευμάτων (από την θάλασσα στο ράφι). Κάθε εταιρεία που συμμετέχει στην εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να έχει πιστοποίηση με βάση το πρότυπο. Αυτό εξασφαλίζει τους καταναλωτές και τα αλιεύματα προέρχεται από πιστοποιημένα σημεία βιώσιμης αλιεία.

Οι αλιευτικές μονάδες  που επιθυμούν να αποδείξουν ότι είναι καλά διαχειριζόμενες και βιώσιμες σε σύγκριση με τα πρότυπα του MSC αξιολογούνται από μια ομάδα Φορέων Αξιολόγησης Συμμόρφωσης (CAB).

Το πρότυπο αλιείας MSC βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του FAO των Ηνωμένων Εθνών για την οικολογική σήμανση και αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια σύμφωνα με τον Κώδικα Βέλτιστης Πρακτικής Τυπικής Ρύθμισης ISEAL.

  • Βιώσιμα ιχθυαποθέματα:

Έχουν μείνει αρκετά ψάρια στον ωκεανό; Η αλιεία πρέπει να είναι σε επίπεδο που να διασφαλίζει ότι μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον και ότι ο πληθυσμός των ψαριών μπορεί να παραμείνει παραγωγικός και υγιής. 

  • Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων:

Ποιες είναι οι επιπτώσεις; Η διαχείριση της αλιευτικής δραστηριότητας πρέπει να γίνεται προσεκτικά, ώστε άλλα είδη και ενδιαιτήματα εντός του οικοσυστήματος να παραμένουν υγιή.

  • Αποτελεσματική διαχείριση:

Οι πιστοποιημένοι στόλοι εφαρμόζουν τη νομοθεσία και είναι σε θέση να προσαρμόζονται στις αλλαγές των συνθηκών του περιβάλλοντος (π.χ. μείωση του ιχθυαποθέματος στόχου).

Όλο και περισσότερο, οι εταιρείες, το λιανεμπόριο, οι σεφ και οι καταναλωτές επιλέγουν βιώσιμες πηγές για τα προϊόντα τους. Όταν ένας στόλος έχει πιστοποιηθεί επιτυχώς από το Πρότυπο Αλιείας του MSC, τα πιστοποιημένα αλιεύματά του μπορούν να πωληθούν με το μπλε σήμα MSC, παρέχοντας έτσι ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στους στόλους που επιλέγουν να πιστοποιηθούν.

Βιωσιμότητα για την ελληνική αλιεία

Το πρόγραμμα HellasFish υποστηρίζει την ελληνική αλιεία στην πορεία της προς την βιωσιμότητα.

Η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πάνω από 14.000 σκάφη. Η αλιεία ήταν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής παράδοσης και σήμερα εξακολουθεί να έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη χώρα. Η πορεία της ελληνικής αλιείας προς τη βιωσιμότητα θα αποφέρει οφέλη τόσο για τις παράκτιες και νησιωτικές κοινωνίες όσο και για τη βιοποικιλότητα των ελληνικών θαλασσών. Το HellasFish Project του MSC παρέχει το πλαίσιο και την πλατφόρμα για να φέρει κοντά τους ενδιαφερόμενους και να δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες αλιείς να κάνουν τις πρακτικές τους πιο βιώσιμες.  

Το Aquaculture Stewardship Council ιδρύθηκε το 2010 και αποτελεί έναν ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό με παγκόσμια επιρροή. Το όραμα του ASC είναι να μετατρέψει τις υδατοκαλλιέργειες περιβαλλοντικά βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες με τη χρήση αποτελεσματικών μηχανισμών της αγοράς που δημιουργούν αξία σε όλη την αλυσίδα.

To ΑSC CoC είναι ένα πρότυπο ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού αλιευμάτων (από την υδατοκαλλιέργεια στο ράφι). Κάθε εταιρεία που συμμετέχει στην εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να έχει πιστοποίηση με βάση το πρότυπο. Αυτό εξασφαλίζει στους καταναλωτές ότι τα αλιεύματα προέρχονται από πιστοποιημένα σημεία βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας.

Η υδατοκαλλιέργεια παράγει πάνω από τα μισά από τα θαλασσινά που καταναλώνονται σε όλο τον κόσμο και θα είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή υγιεινών, οικονομικά προσιτών πρωτεϊνών στον ταχέως αναπτυσσόμενο πληθυσμό του κόσμου στο μέλλον. Όμως, όπως κάθε παραγωγή τροφίμων, έχει επιπτώσεις και πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα.

Η ASC αναπτύσσει και διαχειρίζεται τα αυστηρότερα πρότυπα στον κλάδο. Αυτά τα  πρότυπα  περιλαμβάνουν εκατοντάδες απαιτήσεις που καλύπτουν τις πιθανές επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας – συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας του νερού, της υπεύθυνης προμήθειας ζωοτροφών, της πρόληψης ασθενειών, της καλής μεταχείρισης των ζώων, της δίκαιης μεταχείρισης και αμοιβής των εργαζομένων και της διατήρησης θετικών σχέσεων με τις γειτονικές κοινότητες.

Η βιωσιμότητα είναι ένα πρότυπο παραγωγής που στοχεύει στα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το φυσικό περιβάλλον, τόσο τώρα, όσο και στο μέλλον. Βασικός παράγοντας σε αυτό είναι η ισορροπία μεταξύ της παραγωγής αγαθών και των πρώτων υλών (οι οποίες δαπανώνται για την επίτευξη παραγωγής). Ο στόχος των βιώσιμων διαδικασιών είναι να επιτευχθεί περισσότερη παραγωγή με λιγότερη δαπάνη πρώτων υλών.

Η βιωσιμότητα είναι ένα πρότυπο παραγωγής που στοχεύει στα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το φυσικό περιβάλλον, τόσο τώρα, όσο και στο μέλλον. Βασικός παράγοντας σε αυτό είναι η ισορροπία μεταξύ της παραγωγής αγαθών και των πρώτων υλών (οι οποίες δαπανώνται για την επίτευξη παραγωγής). Ο στόχος των βιώσιμων διαδικασιών είναι να επιτευχθεί περισσότερη παραγωγή με λιγότερη δαπάνη πρώτων υλών.